Články o: Manuály
Tento článok je tiež dostupný v:

Výkazy práce - schvaľovanie

XperienceHR poskytuje trojstupňový schvaľovací proces pre mesačné výkazy práce. Pre správne fungovanie tohto procesu je potrebné vytvoriť organizačnú štruktúru spoločnosti nastavením rolí zamestnanca a nadriadených zamestnancov.


Mesačný schvaľovací proces má tri kroky:


1. Schválenie výkazu zamestnancomKaždý zamestnanec musí schváliť svoj výkaz práce po skončení mesiaca.
Pre zobrazenie zoznamu všetkých výkazov práce prejdite v hlavnom menu na Domov -> Výkazy.


Zoznam výkazov


Kliknutím na editačnú ceruzku alebo na začiatočný dátum výkazu otvoríte stránku s podrobnosťami výkazu práce.
Detaily mesačného výkazu práce môžete skontrolovať a upraviť a potom ho odoslať kliknutím na tlačidlo "Schváliť".


Detail mesačného výkazu zamestnanca


Poznámka: Zamestnanec nemôže pridávať alebo mazať prácu alebo absencie, ak výkaz práce už bol podaný.


2. Schvaľovanie mesačných výkazov nadriadenýmiNadriadení sú schvaľujú mesačné výkazy práce svojich zamestnancov.
V Zozname výkazov práce môžu nadriadení vidieť nielen svoje vlastné výkazy práce, ale aj všetky výkazy práce svojich podriadených.


Zoznam výkazov - nadriadenýPoznámka: Nadriadený nemôže schváliť mesačný výkaz práce, ak obsahuje žiadosti o absenciu, ktoré ešte neboli schválené ani zamietnuté, alebo ak nebol ešte schválený výkaz práce pre predchádzajúci mesiac.


3. Uzatváranie výkazov HR manažéromZamestnanec s rolou HR manažéra/administrátora je povinný uzatvoriť všetky výkazy práce spoločnosti.
V zozname výkazov práce môže HR manažér uzatvoriť výkaz práce hromadne pomocou značkovacích políčok a tlačidla uzatvoriť, alebo uzatvoriť výkazy práce jeden po druhom otvorením detailu a kliknutím na tlačidlo "Uzatvoriť".


Zoznam mesačných výkazov - HR

Aktualizované dňa: 19/09/2023

Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?

Podeľte sa o svoju spätnú väzbu

Zrušiť

Ďakujeme Vám za Váš názor.