Články o: Manuály

Absencie - schvaľovanie absencií

Proces schvaľovania absencií je veľmi jednoduchý a začína podaním žiadosti o absenciu zamestnancom. V čase podania žiadosti je zamestnancovi zobrazený zostatok voľna pre každý typ absencie. Zostatok zahŕňa už schválené a aj požiadané (zatiaľ neschválené) voľno.Prehľad absenciíNa spodnej časti obrazovky je kalendár voľna, ktorý zobrazuje žiadosti o absenciu od členov tímu na úrovni zamestnanca, jeho/jej nadriadeného a podriadených. Môže byť použitý na lepšiu koordináciu plánovania voľna v tíme a na zabránenie prekrytia žiadostí s inými členmi tímu.


Nadriadený zamestnanca je okamžite upozornený e-mailom po podaní žiadosti.
Nadriadený klikne na odkaz v e-maile, čo otvorí podrobnú stránku so žiadosťou o voľno. Tlačidlami Schváliť a Zamietnuť, nadriadený schváli/zamietne žiadosť.
Nadriadený môže tiež uviesť dôvod zamietnutia žiadosti o voľno.


Detail absencie


Alternatívny spôsob zobrazenia zoznamu žiadostí o absencie na voľno je kliknutím na "Absencie" v menu a tu vyfiltrovaním všetkých žiadostí s otvoreným stavom.

Nadriadený môže vidieť a schváliť len žiadosti svojich zamestnancov, zatiaľ čo HR manažér môže vidieť a schváliť žiadosti všetkých zamestnancov.

Po schválení je zamestnanec upozornený e-mailom o zmene stavu žiadosti o absenciu. História zmien stavu sa uchováva, aby ju mohli vidieť zamestnanec alebo nadriadený.


Poznámka: Ak je žiadosť zamietnutá, počet dní zo žiadosti sa automaticky pripočíta späť k zostatku voľna zamestnanca.

Aktualizované dňa: 19/09/2023

Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?

Podeľte sa o svoju spätnú väzbu

Zrušiť

Ďakujeme Vám za Váš názor.