Články o: Manuály
Tento článok je tiež dostupný v:

Nastavenie kalendára

Nastavenie pracovného kalendára nájdete nasledovne:
Nastavenia
Pracovné kalendáre
Vytvorte nový kliknutím na veľkú ikonu +

Nastavenia - Pracovné kalendáre

Jednotlivé parametre:Šablóna - Použite ak chcete vytvoriť viacero podobných pracovných kalendárov, pre uľahčenie práce.
Názov - Zvoľte vhodný názov pracovného kalendára.
Kód - Slúži na identifikáciu pri importoch / exportoch.
Aktívny - Zaškrtnite pre aktivovanie pracovného kalendára.
Flexibilná pracovná doba - Zaškrtnite ak zamestnanec nemá fixnú pracovnú dobu a jeho zmeny bude manažér plánovať pomocou plánovača zmien alebo importu plánu.
Platný od - Vyberte pondelok v minulosti, aby systém vedel, ktorý deň začína pracovný týždeň..
Trvanie periódy - Štandardne má perióda 7 dní (Po-Pia), no pri iných pracovných úväzkoch môže byť iná perióda (napr. krátky-dlhý týždeň, perióda 14 dní).
Pri práci cez polnoc - Pokiaľ práca presahuje do nasledujúceho dňa, rozhodnutie o výpočte mzdy môže závisieť od počiatočného dňa práce alebo byť rozdelené medzi dva dni.
Pracovať aj sviatok - Zaškrtnite ak sa sviatok počíta ako normálny pracovný deň bez príplatkov alebo nadčasov.
Flexibilný Príchod/Odchod - Po zaškrtnutí môžete zadať tolerované príchody a odchody (v minútach). To znamená, že ak sa zamestnanec pípne do tej doby, nebude mu zadané meškanie a taktiež nepríde notifikácia o meškaní jeho nadriadenému.
V kombinácii so zvoleným "Typom zaokrúhlenia - Na začiatku / konci zmeny" je možné nastaviť flexibilné zaokrúhlenie pre príchody a odchody. Na obrázku vľavo je vidieť príklad, kde sa zamestnanec prihlásil o 7:42 a systém túto hodnotu zaokrúhlil na 8:00. V prípade, že by sa zamestnanec prihlásil pred 7:40 alebo po 8:20, zaokrúhlenie príchodu by sa nepoužilo. Na obrázku vpravo je vidieť, že zamestnanec sa odhlásil o 16:51 a zaokrúhlenie odchodu sa na túto hodnotu nepoužilo, čím sa vytvoril nadčas.
Tolerancia, príchody a odchody
Kombinované zaokrúhľovanie - Po zaškrtnutí môžete vybrať rôzny typ zaokrúhľovania pre príchody a odchody.
Typ zaokrúhlenia - Najpoužívanejšie - Žiadne alebo Na začiatku / konci zmeny, v prípade požiadavky na vlastný typ zaokrúhlenia kontaktujte náš support.
Trvanie ignorovanej prestávky - Trvanie ignorovanej prestávky predstavuje čas, ktorý sa považuje za odpracovaný, ak dĺžka zamestnancovej prestávky nepresiahne túto dobu.
Typ výkazu - Mesačný alebo Týždenný, prípadne je možné vytvorenie výkazu v vlastnou periódou.
Automatické odhlásenie po - Vyberte hodinu, po ktorej má zamestnanca automaticky odhlásiť v prípade, že sa zabudne odhlásiť.
Upozornenie po začiatku zmeny - SMS notifikácia zamestnancovi.
Upozorniť zamestnanca po - ak je nutné upozorniť zamestnanca aby prestal pracovať/zobral si prestávku.
Typ prestávky - Vyberte typ prestávky medzi Manuálnou a Automatickou (Trvanie, Interval, Po minútach) a následne ju vyplňte pre jednotlivé dni nižšie.
Prestávky v týždni
Týždenný fond - Zvoľte počet hodín, ktoré má zamestnanec odpracovať.
Výpočet dĺžky dňa absencie - Pri pravidelných kalendároch používame možnosť Týždenný fond/5, pri nepravidelných možnosť Z kalendára (dĺžka absencie sa vypočíta podľa dĺžky zmeny v daný deň), prípadne je možné definovať trvanie absencií hodnotou.

Aktualizované dňa: 13/10/2023

Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?

Podeľte sa o svoju spätnú väzbu

Zrušiť

Ďakujeme Vám za Váš názor.